Opprett et oppgavesett

FORBEREDELSER  FORFATTER     Veiledning for oppretting og editering av oppgavesett.

Denne artikkelen vil ikke lenger oppdateres. Ny artikkel finnes på support.inspera.com.

Norsk: Opprett et oppgavesett

Engelsk: Create a Question Set


Denne veiledningen forutsetter at du:

Introduksjon

Et oppgavesett er en sammensetning av oppgaver i en prøve.

Hvordan opprette et oppgavesett

1. Velg Oppgaver i hovedmenyen.
2. Velg Oppgavesett i menyen til venstre under "Innholdstyper".

Oppgavesett som du har opprettet, og som har blitt delt med deg vil bli vist i listen:


3. For å opprette et nytt oppgavesett, velg knappen + Nytt oppgavesett:


4. Gi det nye oppgave settet et navn

 5. Deretter kan du legge til oppgaver, enten ved å velge Ny oppgave eller Fra oppgavebank (sistnevnte er allerede eksisterende oppgaver du har tilgang til). 


6. Hvis du velger Ny oppgave, blir du presentert en liste over tilgjengelige oppgavetyper. Velg den oppgavetype du ønsker ved å klikke den aktuelle typens navn eller ikon:


7. 
Når du har valgt en oppgavetype, blir du tatt videre til oppgavens redigeringsmouds (i dette eksempelet flervalg). For mer informasjon om hvordan redigere en oppgave, se her.


8. Velger du å legge til en oppgave fra Oppgavebanken, kan du velge blant oppgaver du har rettigheter til å bruke (oppgaver du selv har opprettet, eller som andre brukere har delt med deg):


9. Når oppgaver er opprettet, går du tilbake til oppgavesettets redigeringsmodus. Gjenta prosessen for å legge til ønskede oppgaver. Du kan når som helst også redigere allerede opprettede oppgaver:


10. Når du har lagt til de oppgavene du ønsker, vil oppgavesettets redigeringsmodus vise alle oppgavene i oppgavesettet.
Hvis du ønsker å endre oppgavenes rekkefølge (rekkefølgen kandidatene vil bli presentert) bruker du pil-ikonet  for å dra og slippe oppgavene til ønsket posisjon:


11. Ved å velge Legg til seksjon, blir en ny seksjon lagt til. Du kan dra og slippe oppgaver til ønsket seksjon. Seksjonsinndelingen vil være synlig for sensorer, men ikke for kandidatene.
Du kan informere  kandidatene om at de starter en ny seksjon ved å legge til et informasjonsdokument med relevant informasjon ved starten av seksjonen. 

12. Når du er ferdig med oppgavesettet bør du kvalitetsjekke det. Klikk på øye-ikonet oppe til høyre. Du vil da få en forhåndvisning av oppgavesettet som tilsvarer det kandidatene vil oppleve når de gjennomfører prøven. Du kan forhåndsvise på ulike skjermstørrelser, samt med forskjellige innstillinger knyttet til kandidatenes brukeropplevelse (det er hovedansvarlig som setter disse innstillingene i prøveoppsettet). Klikk her for å lese mer om forhåndsvisningen.
 Mer om redigering av oppgavesett: