Oppgavesett forklart

 FORFATTER     

Hva oppgave og oppgavesett er, og forholdet mellom dem.

Denne artikkelen vil ikke lenger oppdateres. Ny artikkel finnes på support.inspera.com.

Norsk: Opprett et oppgavesett

Engelsk: Create a Question SetI Inspera Assessment, bruker vi begrepene oppgave og oppgavesett
Et oppgavesett brukes til å gruppere og strukturere oppgaver. Det er en rekke ulike oppgavetyper å velge mellom når man lager et oppgavesett. Når en eksamen blir konfigurert, blir oppgavesettet brukt til å presentere oppgavene for eksamenskandidaten. 

Det er mulig å opprette oppgaver uavhengig av oppgavesett, men vanligvis vil man opprette oppgaver i kontekst av et oppgavesett. Enkeltoppgaver kan bli brukt i flere oppgavesett samtidig.

Når man er i modusen Oppgaver (1), kan man velge mellom Oppgavesett og Oppgaver (2).