Lage oppgaver

FORBEREDELSER  FORFATTER     
Hvordan opprette og redigere oppgaver i Inspera Assessment.

Denne artikkelen vil ikke lenger oppdateres. Ny artikkel finnes på support.inspera.com.

Norsk: Lage oppgaver

Engelsk: Create Questions

Andre språk


Introduksjon

I Inspera Assessment, kan du lage oppgaver i kontekst av et oppgavesett, eller uavhengig av oppgavesett.
Uansett, måten man oppretter og editerer oppgavene på er identisk for begge tilfeller.

Slik gjør du

1. For å opprette en oppgave i kontekst av et oppgavesett, klikker man på Ny oppgave:


For å opprette en oppgave fra oppgavebanken, (altså uavhengig av oppgavesett) klikk på knappen Ny oppgave:


2. 
Når man oppretter en oppgave, blir man presentert de oppgavetypene man kan velge mellom. Velg den typen du ønsker ved å klikke på ikonet eller navnet i listen:


Inspera Assessment tilbyr 20 oppgavetyper hvorav 11 er automatisk vurderte, 7 krever manuell vurdering og 2 ikke vurderes. Mulighetene knyttet til hver oppgavetype varierer. For å gjøre oppgaveutformingen så enkel som mulig er oppsettet og logikken bak oppgavetypene er den samme. Står markøren i oppgaveteksten får en fire valg i høyrepanelet; Poeng, Hovedillustrasjon, PDF-dokument og Etiketter. Dette er generelle innstillinger som er tilgjengelig for alle oppgavetyper. Klikker en på det interaktive elementet (kandidatens svarområde) vises andre valg i høyrepanelet som er spesifikke for den valgte oppgavetypen.

Oppgavetyper som ikke skal vurderes, har ikke valg om å sette inn poeng.


3. Når du har valgt oppgavetype, kommer du til oppgavens redigeringsmodus:

 1. Oppgavens navn.
  Skriv inn oppgavens ønskede navn. Dette navnet vil vises i toppen når man ser oppgaven. For navnekonvensjoner, se siden Navngivning til oppgaver og oppgavesett.


 2. Språkinnstillinger.
  Her bestemmer definerer du oppgavens språk. For mer informasjon, see siden Oversetting oppgaver og oppgavesett.


 3. Forhåndsvisning.
  Klikk her for å se en forhåndsvisning av oppgaven. For mer informasjon, se siden Forhåndsvisning av oppgaver.
   
 4. Lagre og lukk. I redigeringsmodus blir endringer ikke lagret automatisk. Der for er det viktg å lagre undervegs. Lagreknappen vil lagre oppgaven, uten at man forlater editeringsmodus. Klikk på Lukk vil gjøre at man forlater editeringsmoduset. 


 5. Oppgavetekst. Her skriver du den faktiske oppaveformuleringen. 
   
 6. Svarområde. Her oppgir kandidaten sitt svar. Svarområdet er plassert likt på tvers av oppgavetypene, men interaksjonene varierer. I dette eksempelet består svarområdet av fire alternativer, hvor én av disse er korrekt. Klikker man i svarområdet, vil panelet til høyre gi deg alternativer og innstillinger for dette. Hvilke muligheter man har her, avhenger av oppgavetype.


 7. Poeng.
  Her blir oppgavens poenggivning definert. For manuelt rettede oppgaver bør man definere maksimum oppnåelige poeng. For automatisk rettede oppgaver, er det ulike alternativer for poenggivning. For mer informasjon se disse sidene:
  1. Poenggivning - manuelt vurderte oppgaver
  2. Poenggivning - automatisk vurderte oppgaver (inkludert avansert poenggiving)
    
 8. Hovedillustrasjon.
  For mer informasjon, se siden Hovedillustrasjon
   
 9. PDF-panel. For mer informasjon, se siden PDF-Panel 
   
 10. Etiketter. Du kan legge til etiketter for enklere å kunne søke deg frem til oppgavene senere.  

Ikke glem å klikke på svarområdet for å se valgene du får for den valgte oppgavetypen. Les om de spesifikke valgene for den valgte oppgavetypen her.