Muntlig/praktisk eksamen

FORBEREDELSER  FORFATTER     
Hvordan opprette et oppgavesett for muntlig eller praktisk eksamen.

Denne artikkelen vil ikke lenger oppdateres. Nye artikler finnes på support.inspera.com.

Norsk: Forfatte en muntlig prøve og Oppgavetype - Muntlig

Engelsk: Author an Oral Exam og Question type Oral 

Andre språk

Introduksjon

Ved muntlig oppgave, skal ikke studenten levere eller gjøre noe i Inspera. Denne oppgavetypen er for at det kan planlegges

Muntlige oppgavetype er til muntlig eller praktisk eksamen hvor det ikke kreves at  testtakeren sender inn et produkt i Inspera. Sprørsmålstypen gir eksamensplanleggeren mulighet til å gi instruksjoner om muntlig eksamen til hver kandidat og sensorer, på en strukturert måte. Ved hjelp av muntlig prøve blir det mulig å gjøre all eksamenshåndtering  (planlegging, håndtering av kandidater, tid/karakterskala/sensor  samt tilbakemelding og eventuelt tilbakeføring av karakter) digitalt.


For å opprette et oppgavesett for en muntlig eller praktisk eksamen lager man et oppgavesett med én eller flere oppgaver med Muntlig oppgavetype.


NB: Oppgavesett som skal brukes i muntlig eller praktisk eksamen kan ikke inneholde andre oppgavetyper enn muntlig.