Forhåndsvisning av oppgaver

FORBEREDELSER  FORFATTER     
Hvordan forhåndsvise oppgaver slik kandidaten vil se dem.

Andre språk

Denne artikkelen vil ikke lenger oppdateres. Ny artikkel finnes på support.inspera.com.

Norsk: Forhåndsvis oppgaver og test riktige svar

Engelsk: Preview question and test correct answers

Slik gjør du

Man kan forhåndvise oppgaver både fra Oppgavebanken og fra redigeringsmodus:

Klikk på spill-ikonet  for forhåndvisning fra Oppgavebank.


Klikk på øyeikonet  for forhåndvisning fra redigeringsmodus.