Sjekk korrekte svar

FORBEREDELSER  FORFATTER     
Sjekk at definerte svar er korrekte på automatisk rettede oppgaver.

Denne artikkelen vil ikke lenger oppdateres. Ny artikkel finnes på support.inspera.com.

Norsk: Forhåndsvis oppgaver og test riktige svar

Engelsk: Preview questions and test correct answers

Introduksjon

Før ett oppgavesett blir brukt i prøve, bør man teste det nøye for å avdekke feil i poeng-konfigureringen.

Slik gjør du

1. Ta en forhåndsvisning av oppgavesettet.

2. Du vil få en visning av oppgavesettet som er likt det kandidaten vil se på en prøve:

3. Besvar oppgavene og trykk Svar. Det vil bli visuelt markert hva du har svart, og hva som er korrekte svar:

4. Trykk knappen Prøv på nytt for å sjekke andre svaralternativer.