Navngivining av oppgaver og oppgavesett

FORBEREDELSER  FORFATTER     
Vær organisert og konsistent når du gir navn til oppgaver og oppgavesett - det lønner seg.

Tips: Bruk etiketter for å lettere organisere og finne dine oppgaver.

Dine oppgaver kan brukes i forskjellige oppgavesett, og både oppgaver og oppgavesett kan gjenbrukes og kopieres over tid. Det er derfor viktig at du etablere en konsekvent navnekonvensjon for å gjøre det enkelt å søke og finne relevant innhold. 

Helt fra starten, bør du sikte på å gi innhold navn som er meningsfulle og enkle å bruke.
Oppgavesett som brukes i prøver kan gis navn som inneholder både fag-identifikator(er) og / semester, f.eks "GEO100 høsten 2015".
Oppgaver som brukes i spesifikke fag / semestre kan gis navn som inneholder informasjon om type innenfor et emne: "GEO100 høsten 2015 istider", eller bare "istider".
Det er ikke anbefalt å bruke kontekstuelle navn som "Spørsmål 1" eller bare "13". En slik praksis vil over tid føre til et kaos av spørsmål i oppgavebanken.