Kopiere oppgaver og oppgavesett

FORBEREDELSER  FORFATTER     
Å kopiere oppgaver kan være nyttig, f.eks. hvis du ønsker å bevare en egen versjon før den blir delt og redigert av andre

Andre språk


Denne artikkelen vil ikke lenger oppdateres. Ny artikkel finnes på support.inspera.com.

Norsk: Kopiere oppgaver og oppgavesett 

Engelsk: Duplicate questions and question sets

Introduksjon

Man kan kopiere både oppgaver og hele oppgavesett.

Kopier et oppgavesett

1. Fra oversiktslisten Oppgavesett, klikk på kopierings-ikonet: 


2. Du vil da bli presentert denne dialogen:

3. Trykk Fortsett. Oppgavesettet vil nå bli kopiert.

  • Den nye kopien vil få status Utkast, være din private og få et navn som starter med 'Copy of ...'
  • Alle oppgavene i oppgavesettet vil også bli lagret.
  • Av sikkerhetsgrunner vil kopieringen bli lagret som en hendelse i Loggen. 

Kopier en oppgave

1. Fra oversiktslisten Oppgaver, klikk på kopierings-ikonet: 


2.
 Du vil da bli presentert denne dialogen:


3. Trykk Fortsett. Oppgaven vil nå bli kopiert.

  • Den nye kopien vil være din private og få et navn som starter med 'Copy of ...'
  • Av sikkerhetsgrunner vil kopieringen bli lagret som en hendelse i Loggen. 


Kopier en oppgave fra et oppgavesett

Man kan også kopiere en oppgave når man redigerer et oppgavesett. Trykk på kopierings-ikonet: 

Kopien legges til i oppgavebanken. Den nye kopien av oppgaven vil ikke bli en del av oppgavesettet (men kan legges til fra oppgavebanken, om man skulle ønske det).