PDF-panel

FORBEREDELSER  FORFATTER     
Hva er PDF-panel, og hvordan blir det brukt?

Andre språk


Introduksjon

PDF- panelet gir mulighet til å vise et PDF-dokument sammen med spørsmålet, i delt skjerm.
PDF-panel brukes enten til å erstatte den vanlige oppgaveteksten (hvis oppgaveteksten er lang, inneholder illustrasjoner eller matematiske termer, etc.), eller som et supplement til oppgaveteksten.

PDF-panel kan brukes i stort sett alle oppgavetyper i Inspera Assessment, med unntak av Dokument som brukes til informasjon. I eksempelet under er PDF-panelet satt inn i en langsvarsoppgave. PDF- panelet vises til venstre, og spørsmålet er vist til høyre. Det er mulig å justere PDF-feltet i begge retninger, samt forstørre teksten i PDF-vinduet. Oppgaven vil automatisk flyttes under PDF-panelet når maksimal bredde nås.


Les om hvordan en legger til et PDF-dokument til en oppgave her