Legge til PDF i oppgave

FORBEREDELSER  FORFATTER     
Hvordan sette inn en PDF til PDF-panelet.

Denne artikkelen vil ikke lenger oppdateres. Artikkelen er en del av en ny artikkel på support.inspera.com.

Norsk: Generelle alternativer for oppgaver

Engelsk: General options for questions

Andre språk

Introduksjon

Alle oppgavetyper i Inspera Assessment kan vise en innsatt PDF i PDF-panelet. Dette dokumentet viser deg hvordan du setter inn en PDF-fil i en oppgave.

SEB

Skal oppgaven brukes på eksamen med Safe Exam Browser er det viktig å fjerne eventuelle eksterne lenker i PDF-filen

Slik setter du inn en PDF i en oppgave

1. I oppgavens redigeringsmodus, ekspander PDF-panelet i høyrepanelet og klikk på lenken Last opp PDF:

 


2. I den påfølgende dialogboksen velger du ønsket PDF lokalt fra din datamaskin:

3. Når du har valgt PDF vil filnavn bli synlig i dialogboksen. Klikk på knappen Sett inn for å sette inn PDF-filen i oppgaven:


4. PDF-filen er nå tilknyttet oppgaven, og vil bli vist i PDF-panelet:

PDF en er ikke synlig i redigeringsmodus - ta forhåndsvisning for å kvalitetsikre at filen vises riktig i PDF-panelet.
For å fjerne filen trykker du på krysset  til venstre for filnavnet. Du kan da erstatte den med en annen fil.