Sette inn fil

FORBEREDELSER  FORFATTER     
Hvordan sette inn en fil i en oppgave, og hvordan den blir vist i et oppgavesett.

SEB

Hvis oppgaven skal brukes i en prøve med Safe Exam Browser skal innsatte filer ikke brukes. Istedenfor kan man sette inn fil som PDF, illustrasjon, eller lydklipp - avhengig av bruksområde.

Andre språk

Introduksjon

I Inspera Assessment kan alle oppgavetyper inneholde innsatte filer. Når en fil er satt inn i en oppgave, blir denne tilgjengelig for kandidaten for nedlasting via en lenke.

Slik setter du inn en fil i en oppgave

1. I oppgavens redigeringsmodus, sett markøren der du vil at nedlastingslenken for vedlegget skal være og klikk på vedlegg-ikonet i verktøylinjen:


2. I den påfølgende dialogboksen velger du ønsket fil lokalt fra din datamaskin:


3. Når du har valgt ønsket fil trykker du på Sett inn. Deretter skriver du inn den teksten som lenken skal bestå av i feltet kalt Lenketekst
Klikk på Sett inn:


4. Filen er nå lagt ved oppgaven som en lenke for nedlasting:


5. Ta forhåndsvisning av oppgaven for å kvalitetsikre at lenken ser riktig ut og fungerer som den skal: