Flytte oppgaver og oppgavesett til Papirkurven

FORBEREDELSER  FORFATTER     
Hvordan flytte oppgaver og oppgavesett til Papirkurven

Denne artikkelen vil ikke lenger oppdateres. Ny artikkel finnes på support.inspera.com.

Norsk: Flytte oppgaver og oppgavesett til Papirkurv

Engelsk: Move questions and question sets to Trash

Introduksjon

Tidligere var det mulig å slette oppgaver og oppgavesett permanent. Men det var bare mulig å slette innhold som ikke var i bruk, og reglene for når en bruker faktisk kunne slette noe var vanskelige å forstå.
Vi har derfor introdusert Papirkurven. Alle oppgaver og oppgavesett kan nå legges i denne.

Prinsipper

  • Innhold som flyttes til søppebøtten vil kun bli skjult - aldri slettet
  • Hvis innhold brukt i en prøve legges i Papirkurven vil prøven ikke påvirkes av dette
  • Innhold kan alltid gjenopprettes fra Papirkurven

Finne innhold i Papirkurven

Under fanen Oppgaver finner du Papirkurven i venstremenyen:

I søppelbøtten kan du finne både oppgaver og oppgavesett.

Slette delt innhold

Hvis du ønsker å slette en oppgave eller et oppgavesett som er delt med andre, vil du bli gjort oppmerksom på dette :

  • Slettet innhold vil angå alle brukere med tilgang til innholdet
  • Gjenoppretting av innhold kan bli gjort av alle brukere med tilgang til innholdet

Gjenoppretting

Innhold i Papirkurven kan gjenopprettes ved å klikke på resirkulerings-ikonet  under Handlinger till høyre i listen: