Opprette muntlig prøve

FORBEREDELSER HOVEDANSVARLIG      Denne artikkelen lærer deg hvordan du oppretter en muntlig prøve.

Denne artikkelen vil ikke lenger oppdateres. Ny artikkel finnes på support.inspera.com.

Norsk: Forfatte en muntlig prøve

Engelsk: Author an Oral Exam

Andre språk

Introduksjon

I muntlige prøver kan kun oppgavetypen Muntlig brukes.
Prøven gjennomføres muntlig og/eller praktisk, og kandidaten skal ikke foreta seg noe inne i Inspera Assessment.

Slik oppretter du en muntlig prøve

En muntlig prøve opprettes på samme måte som andre prøver.
Hovedansvarlig velger et oppgavesett med oppgaver av muntlig type, og huker av valget Muntlig eksamen i feltet Generelle innstillinger.


Hvis man ved en feiltagelse skulle velge et oppgavesett som inneholder andre oppgavetyper enn muntlige, vil man få en advarsel om dette:


Øvrige innstillinger defineres som i andre prøvetyper.