Administrere bidragsytere

FORBEREDELSER HOVEDANSVARLIG      
Hvordan administrere roller og brukere som er involvert før, under og etter en eksamen.

Denne artikkelen forutsetter at du kjenner til Inspera Assessments roller.

Andre språk

Denne artikkelen vil ikke lenger oppdateres. Ny artikkel finnes på support.inspera.com.

Norsk: Prøveinnstillinger - Legge til bidragsytere til en prøve

Engelsk: Test settings - adding contributors to test


Introduksjon

I løpet av en eksamens livsløp, er mange personer involvert i ulike stadier, og i ulike roller. 
Sensorer blir vanligvis synkronisert automatisk via FS, sammen med kandidatene. Andre roller og brukere må legges til manuelt.
En bidragsyter kan legges til når som helst i en prøves livssyklus. 

Legge til bidragsyter

1. I en prøves Oppsett, gå til knappen Bidragsytere oppe til høyre
2. Velg den rollen du ønsker å legge til:


3. Søk etter personnavn eller brukernavn på den bidragsyteren du ønsker å legge til.

TIPS: Huk av sjekkboksen Vis kun brukere med nøvendige roller. Du vil da kun bli vist brukere som har den rollen du er ute etter:

 

4. Trykk på knappen Legg til når du har funnet brukeren du vil legge til som bidragsyter:

MERK

Brukeren du skal legge til må være opprettet i systemet på forhånd. Kontakt Brukeradministrator ved din institusjon hvis du ikke finner brukeren du ønsker å legge til.


Fjerne bidragsyter

For å fjerne en bidragsyter fra en prøve, velg knappen Bidragsytere, og deretter Administrer fra nedtrekkslisten:


Finn brukeren du ønsker å slette, og trykk hjul-ikonet til høyre for denne. Deretter kan du fjerne brukeren med menyen som kommer til syne:

Fjerne rolle fra en bidragsyter

Hvis en bruker har flere roller, kan man også fjerne én av rollene - uten å fjerne brukeren som sådan: