Roller i Inspera Assessment

RESSURS HOVEDANSVARLIG ADMIN IT STEDSANSVARLIG EKSAMENSVAKT   Forstå hva de ulike rollene i Inspera Assessment innebærer, og hvilke ansvarsområder de ulike rollene har.

Andre språk

Engelsk versjon ikke opprettet


Roller

Rolle

Arbeidsoppgaver

Fase

Verktøy

Brukeradministrator

Opprette og administrere brukere og roller

Forberedelser

Brukeradministrasjon

Hovedansvarlig

Sette opp prøver, definere tidsrom og melde på kandidater

Forberedelser

Prøver

Forfatter

Opprette og redigere oppgaver og oppgavesett

Forberedelser

Oppgaver 

Kandidat (kun rolle i kontekst av en prøve)

Starte, besvare og levere prøver

Gjennomføring

IA

Eksamensvakt

Overvåke gjennomføring, logge kandidater ut og inn av SEB

Gjennomføring

Monitor

StedsansvarligOvervåke gjennomføring og ta aksjonGjennomføringMonitor

Sensor

Vurdere og karaktersette manuelt rettede prøvebesvarelser

Etter

Vurdering

Reporter

Lage rapporter og indikatorer

Etter

Rapporter