Tidsinnstillinger

FORBEREDELSER HOVEDANSVARLIG      
Hvordan definere start- og sluttidspunkt på en prøve

Andre språk


Introduksjon

En prøve gjennomføres i et definert tidsrom, fra og til dato/klokkeslett.
I noen prøver defineres dette i Inspera Assessment, mens andre prøver får denne informasjonen fra andre systemer, eksempelvis FS.

Definere tidsinnstillinger for Inspera Assessment-prøver

I oppsettet for prøven, definerer du:

1. Dato for når prøven skal starte
2. Klokkeslett for når prøven skal starte 
3. Dato
for når prøven skal stenges for gjennomføring
4. Klokkeslett for når prøven skal stenges for gjennomføring
5. Varighet. Hvor mye tid en kandidat kan benytte på prøven innenfor det definerte tidsrommet.
Hvis en prøve f.eks. starter klokken 10.00 og slutter 16.00, og varighet er satt til 2 timer, kan kandidaten starte eksamen når som helst mellom 10.00 og 16.00, men må gjennomføre i løpet av to timer.
Men kandidaten må uansett avslutte innen kokken 16.00 i dette eksempelet. 

 

Definere tidsinnstillinger for FS-prøver

I prøver synkronisert gjennom FS, blir alle tidsinnstillinger definert gjennom FS, og kan dermed ikke endres i Inspera Assessment.
Tidsinnstillinger kan endres kun i FS, og da synkroniseres på nytt til Inspera Assessment:

Definere tidsinnstillinger for demoprøver

Start -og sluttid for demotester settes på samme måte som Inspera Assessment prøver (over). Demotesten er tilgjengelig på studentenes dashboard i det angitte tidsrommet, og fjernes altså automatisk når sluttiden passerer.