Tekst til tale

FORBEREDELSER HOVEDANSVARLIG      

Denne artikkelen beskriver hvordan du aktiverer tekst til tale (TTT) for kandidater, og hvordan dette fungerer for kandidater.
NB! Funksjonen krever aktivering, og er kanskje ikke tilgjengelig.

Andre språk

Denne artikkelen vil ikke lenger oppdateres. Ny artikkel finnes på support.inspera.com.

Norsk: Tekst til tale

Engelsk: Text to Speech

Introduksjon

Tekst til tale er et hjelpemiddel som gjør at kandidaten kan få opplest tekstlig innhold som lyd.

Slik gjør du

På prøvens oppsett, gå til Gjennomføring og aktiver valget Tillat tekst-til-tale lesestøtte:

MERK

Tekst til tale vil bli tilgjengeliggjort for alle kandidatene på prøven, hvis det aktiveres.

Brukeropplevelse for kandidat

Hvis Tekst til tale er aktivert på prøven, vil kandidaten bli opplyst om dette:

Kandidaten må selv slå på Tekst til tale

TTT er ikke påslått som standard for kandidaten. For å slå det på, må kandidaten åpne testen, og deretter klikke på Valg-menyen:


I Valg-meyen, velger kandidaten Tekst til tale:


Derfra kan TTT slåes av eller på:


Hvordan bruke tekst til tale

På prøven kan kandidaten markere teksten som hun/han vil ha opplest, og trykke på spill lyd-ikonet:


Opplest språk

Teksten vil bli lest opp i det språket som kandidaten har valgt i brukergrensesnittet: