Brukeropplevelse for kandidat

FORBEREDELSER HOVEDANSVARLIG      
Denne artikkelen beskriver hvordan du definerer innstillingene for kandidatenes brukergrensesnitt.


Denne artikkelen vil ikke lenger oppdateres. Ny artikkel finnes på support.inspera.com.

Norsk: Prøveinnstillinger - Design

Engelsk: Design settings for tests

Introduksjon

Kandidatenes brukergrensesnitt kan enkelt konfigureres når du setter opp en prøve.

Slik konfigurerer du brukeropplevelse for kandidat

Brukeropplevelsen for kandidatene ligger under Design ved oppsettet av prøven. Alle valg som gjøres, forhåndsvises, så du har full kontroll over hvordan kandidatene vil se og oppleve valgene som tas.1) Oppgavenummerering

Her velges det hvordan oppgavene skal  presenteres i prøveavspilleren. Har man spørsmålsett med flere seksjoner, kan disse vises som egne "kapitler" med underkapitler. Det kan velges sekvensielt (1,2,3...som er standard, alfanummerisk og seksjoner 1a,1b,1c... og seksjonnummerisk 1.1, 1.2, 1.3...)

2) Skjul navigeringsfelt

Navigeringsfeltet lar kandidatene navigere fritt mellom oppgavene i oppgavesettet. Denne kan slås av. Hvis navigasjonsfeltet er avslått vil kandidaten kun kunne navigere frem og tilbake mellom forrige og neste oppgave. 

3) Deaktiver naviger-tilbake-knapp

Hvis dette valget aktiveres, kan kandidaten ikke navigere bakover til prøvens allerede besøkte oppgaver. I kombinasjon med "Skjul navigeringsfelt" får kandidatene kun mulighet til å gå til neste oppgave.

4) Vis innholdsfortegnelse

Innholdsfortegnelsen åpnes for kandidaten når de starter prøven. Her vil det også gir en oversikt over antall oppgaver som er besvart og flagget

5) Skjul oppgavetittel

Hvis dette valget aktiveres, blir oppgavenes titler (overskrifter) skjult for kandidatene og spørsmålene vil bli automatisk nummerert.

6) Aktiver flagging

Gir kandidatene mulighet til å flagge oppgaver.

7) Vis maksimum poengsum per oppgave

Gir kandidatene tilgang til å se hva som er maks poengsum per oppgave. Vises også i innholdsfortegnelsen, hvis den er aktivert.