Melde opp kandidater

FORBEREDELSER HOVEDANSVARLIG      
Hvordan legge til kandidater på en prøve.

Denne artikkelen forklarer hvordan man legger til kandidater i Inspera Assesment-prøver.
MERK: På FS-prøver blir kandidater automatisk synkronisert fra FS og logger inn med Feide.
Denne artikkelen forutsetter at du har kunnskap om kandidattypene.

Denne artikkelen vil ikke lenger oppdateres. Artikkelen er en del av en ny artikkel som finnes på support.inspera.com.

Norsk: Lag en Inspera Assessment-prøve

Engelsk: Create an Inspera Assessment test

Andre språk

Introduksjon

Hensikten med å tilordne kandidater til en prøve er at de skal knyttes til prøven, og bli i stand til å gjennomføre denne, og at besvarelsene deres deretter skal kunne bli vurdert.
Denne prosessen innebærer også å opprette brukernavn og passord for alle kandidatene som skal gjennomføre prøven.

Klikk her for mer informasjon om kandidattypene. 

 

Hvordan melde opp engangsbrukere

1. På prøvens oppsett, velg Redigere
2. 
Kandidatlisten åpnes. Øverst til høyre velger du knappen Legg til
3. I nedtrekksmenyen velger du Engangsbrukere


 4. Trykk på lenken Generer kandidater automatisk
MERK: Du kan også legge til kandidater manuelt. Oppgi da kandidat-ID og eventuell ekstratid, og trykk på pluss-ikonet .
 

5. Angi ønsket antall kandidater som skal gjennomføre prøven
6. Trykk Generer kandidater

Systemet vil da opprette det antall kandidater du forespurte:

Standardinnstillingen er at kandidatenes IDer er løpende fra 0001 og oppover.
Men du kan i denne dialogboksen endre kandidatenes ID etter eget ønske, samt å gi dem ekstratid til gjennomføring. 

7. Avslutt med å Lagre:


Kandidatoppsettet vil nå se slik ut:

Det ønskede antall engangskandidater er lagt til prøven. Velg Ferdig for å gå tilbake til prøveoppsettet.


Hvordan melde opp engangsbrukere med .csv

Viktig!

  • Det er anbefalt at .csv-filen lagres fra en enkel teksteditor (f.eks. Notepad for Windows, eller TextEdit på Mac).
  • Pass på at filens format settes til Ren Tekst (Plain Text). 

CSV-filen inneholder to typer informasjon om kandidatene:

  1. Kandidatnummer eller navn (det er valgfritt om man vil bruke kandidatnummer eller fullt navn)
  2. Ekstratid (hvis aktuelt). Hvis ikke aktuelt, utelates dette.

Ekstratid legges til etter kandidatens ID, separert med komma:1. På prøvens oppsett, velg Redigere:2. 
Kandidatlisten åpnes. Øverst til høyre velger du knappen Legg til
3. I nedtrekksmenyen velger du Engangsbrukere:4.
I den påfølgende dialogen velger du Importer fra fil (.csv)
 


5. Velg knappen kalt Klikk her for å velge fil:

6. Velg den. csv-filen du skal bruke i dialogvinduet:


7.
 Kandidatene fra .csv-filen vil bli bil forhåndvist
8. Eventuell ekstratid vil bli vist på kandiatnivå i kolonnen Ekstratid
9. 
Avslutt med å trykke knappen Lagre  


Kandidatene vil nå bli vist i kandidatlisten.
10. Avslutt operasjonen ved å trykke Ferdig:

 

I prøvens oppsett vil du nå se:

11. Antall kandidater som er meldt på
12. Kandidater med ekstratid
13. Du kan legge til og fjerne kandidater ved å trykke knappen Redigere 

Hvordan melde opp Feide-kandidater via .csv import

Dette gjøres ved at man laster opp en csv. fil


1. På prøvens oppsett, velg  Kandidater
2.
Kandidatlisten åpnes. Øverst til il høyre velger du knappen Legg til 
3. I nedtrekksmenyen velger du FEIDE (csv-import)4. I den påfølgende dialogboksen velger du Trykk her for å velge fil:


5. 
Finn ønsket .csv-fil  lokalt på din datamaskin (Fila skal inneholde kandidat-id i kolonne en og feidebrukernavn@institusjonens feide-relam i kolonne to. Skal kandidatene ha ekstratid (minutter) kan dette legges inn i kolonne tre).
6. Legg til filen:7. Kandidatene som er lagt til vises i listen: 

Hvordan melde opp permanente Inspera Assessment-brukere


1. På prøvens oppsett, velg  Kandidater
2.
Kandidatlisten åpnes. Øverst til il høyre velger du knappen Legg til 
3. I nedtrekksmenyen velger du Permanente brukereListen over allerede eksisterende permanente brukere vises i den påfølgende dialogboksen.
1. Huk av de kandidatene som skal meldes opp til prøven
2. Hvis du ønsker å legge til nye permanente kandidater, fyller du inn fornavn og etter navn og trykker på legg-til-ikonet   
Disse brukerne vil da bli nye permanente brukere

3. Avslutt med å Lagre

De permanente brukerene vil nå være meldt opp til prøven


Importere permanente kandidater med .csv-fil

Man kan også melde opp permanente kandidater ved å importere en .csv-fil:

1. I dialogboksen velger du lenken Importer fra fil (.csv):

Finn ønsket .csv-fil på lokalt på din datamaskin og legg til filen. Merk, fila kan ikke inneholde tegn eller æøå.


Filen vil da importere permanente brukere automatisk og de vil legge seg i listen over permanente brukere. Disse kan gjenbrukes.