Kandidattyper

FORBEREDELSER HOVEDANSVARLIG      
Om de ulike typene kandidater som kan meldes opp til en prøve i Inspera Assessment.

Andre språk


Denne artikkelen vil ikke lenger oppdateres. Ny artikkel finnes på support.inspera.com.

Norsk: Kandidattyper

Engelsk: Candidate types

Introduksjon

Det finnes flere måter å melde opp kandidater på, avhengig av utdanningsinstitusjon. Man kan synkronisere kandidater med eksterne systemer automatisk, eller man kan legge til kandidatene manuelt i Inspera Assessment. Klikk her for mer informasjon om hvordan man melder opp de ulike kandidattypene.


Engangsbrukere

Denne kandidattypen blir brukt når det ikke finnes noen integrasjon mellom Inspera Assessment og et eksternt studieadministrativt system (eksempelvis FS), eller når man ønsker å gjennomføre en prøve uten å importere kandidater fra et slikt eksternt system. 
De anonyme engangs-brukerne blir opprettet i Inspera Assessment i kontekst av én spesifikk prøve, og blir gitt tilfeldige kandidatnumre, brukernavn og passord.
Disse brukerne kan altså brukes bare en gang, og må opprettes i forbindelse med oppsettet av en prøve.

Brukernavn og passord til disse kandidatene lastes ned fra prøveoppsettet når prøven er aktivert:

FEIDE-brukere 

I norsk sammenheng er dette den mest brukte kandidatypen. Alle studenter i Norge har en FEIDE-brukerprofil som blir administrert av deres høyskole, universitet, skoleeier eller annet.
Feide-brukerne blir importert fra studieadministrative systemer, enten gjennom en integrasjon med Inspera Assessment, eller gjennom en .csv-import. CSV fila skal inneholde kandidat-id i kolonne en og feidebrukernavn@institusjonens feide-relam i kolonne to. Skal kandidatene ha ekstratid (minutter) kan dette legges inn i kolonne tre.

Feide-brukerne blir importert i kontekst av én spesifikk prøve, og kandidatene kan da logge seg på Inspera Assessment med sin FEIDE-bruker og få tilgang til sin prøve der.

Permanente brukere

Denne kandidattypen er en variant av typen Engangsbrukere, men vil kunne brukes flere ganger over en lengre tidsperiode, da de blir værende i systemet selv etter at de har gjennomført en prøve. Brukernavn og passord lastes ned på samme måte som for engangsbrukere. 
En gruppe permanente kan brukes som "master" for kandidatinformasjon for prøver i en gitt organisasjon.
Vi anbefaler at dere tar kontakt med deres prosjektleder i Inspera hvis dere har spørsmål om denne brukertypen.