Gruppelevering

FORBEREDELSER HOVEDANSVARLIG      Hvordan administrere gruppelevering på en prøve.

Denne artikkelen vil ikke lenger oppdateres. Ny artikkel finnes på support.inspera.com.

Norsk: Gruppeprøver

Engelsk: Group delivery

Andre språk


Introduksjon

Inspera Assessment støtter både individuell levering og gruppeinnlevering på prøver.
Denne artikkelen beskriver hvordan man setter opp gruppeinnlevering.

Når man setter opp en gruppeinnlevering, kan man velge mellom tre typer grupper:

  • Automatisk: Hovedansvarlig definerer antall grupper og antall kandidater per gruppe. Kandidatene fordeles tilfeldig på gruppene
  • Manuelt: Hovedansvarlig oppretter et antall tomme grupper, og legger kandidater til manuelt.
  • Fritt: Kandidatene oppretter grupper, og organiserer disse på egenhånd.

Kandidaten er nødt til å være medlem av en gruppe for å få levert en gruppeoppgave. Det betyr at selvom det kun er én person i gruppa, må det opprettes gruppe for å få levert. Du er kun medlem av en gruppe hvis du

  • enten har opprettet en gruppe selv, og evt. invitert andre med pin-kode, 
  • eller logget deg inn med pin-kode i en gruppe som allerede er opprettet.
  • eller hovedansvarlig har meldt deg inn i en gruppe.

Ett av gruppemedlemmene leverer/laster opp besvarelsen på vegne av gruppa.

Prøven kan bare åpnes av ett gruppemedlem om gangen. 

Aktivere gruppeinnlevering

Forutsetning for FS-prøve:

Prøven må  kobles fra FS, eller andre eksterne system for at gruppeinnlevering skal bli tilgjengelig. 

Før du aktiverer gruppeinnlevering, legger du til kandidater.
Inspera Assessment har individuell levering som standard. Klikk på nedtrekkslisten kalt Individuell levering, og velg Gruppeinnlevering:


Når gruppelevering aktiveres så kommer det opp fire valmuligheter.

Lag grupper og fordel kandidater automatisk

Dette valget lar deg spesifisere antall grupper og antall kandidater i hver gruppe, og du kan gi navn til gruppene etter å ha klikket "Fortsett". Kandidatene fordeles automatisk jevnt i gruppene.

Hvis du vil endre gruppenavn eller fordelingen av gruppemedlemmer senere, så finner du nå valget samme sted som du aktiverte gruppelevering.

Lag tomme grupper og fordel manuelt

Dette valget lar deg spesifisere antall grupper, og du kan gi navn til gruppene etter å ha klikket på "Fortsett". Kandidatene fordeles ikke automatisk i grupper, fordelingen gjøres manuelt i kandidatlisten. Marker en eller flere kandidater, og velg  "Gruppetilhørighet" på menyen nederst for å velge gruppen kandidatene skal tilhøre.

Hvis du vil endre gruppenavn eller fordelingen av gruppemedlemmer senere, så finner du nå valget samme sted som du aktiverte gruppelevering.

Kandidatene vil lage åpne grupper selv

Velger du dette vil du ikke få noen videre alternativer. Etter dette lager og administrerer kandidatene gruppene selv. Åpne kandidatgrupper opprettes ved å velge en firesifret pin-kode, og andre kandidater melder seg på gruppen ved å bruke denne koden. Kandidatene kan fritt melde seg inn i og ut av grupper. 

Hovedansvarlig kan ikke gjøre endringer i gruppesammensetningen senere.

Kandidatene vil lage passordbeskyttede grupper selv

Velger du dette vil du ikke få noen videre alternativer. Etter dette lager og administrerer kandidatene gruppene selv. Passordbeskyttede grupper lages på samme måte som de åpne, ved å velge en firesifret pin-kode. Når gruppen er opprettet så vil det være et automatisk generert passord tilgjengelig for eksisterende gruppemedlemmer, og andre kandidater trenger dette passordet for å bli medlem av gruppen. Det kan de kun få ved å henvende seg til et gruppemedlem. 

Hovedansvarlig kan ikke gjøre endringer i gruppesammensetningen senere, og passordet er ikke tilgjengelig for hovedansvarlig.


Viktig informasjon om kandidatstyrte grupper.

Når kandidatene styrer gruppene selv så kan ikke hovedansvarlig gjøre noen endringer i gruppesammensetningen. Det gjelder også når prøven er ferdig. Hvis det er feil i gruppesammensetningen så må kandidatene rette dette selv, med hjelp av hovedansvarlig. For å åpne for dette etter at prøven er ferdig, kan dere gjøre følgende:

  • Åpne for ny innlevering for gruppen - dette gjør at kandidater kan bli medlem av og forlate gruppen som om prøven fremdeles er åpen (men det gir dem også tilgang til prøven igjen).
  • Så snart kandidaten har meldt seg inn i gruppen så lukkes det for ny innlevering. Velg "Lever nåværende", og gruppen får status "Levert".Hvordan tilordne grupper til kommisjoner

Følg instruksjonene i denne artikkelen. Selv om denne artikkelen bruker individuell levering som eksempel, er fremgangsmåten den samme.Kandidatstyrte grupper


  • Det er ingen øvre eller nedre begrensning på antall kandidater i en gruppe.
  • Kandidaten som oppretter gruppen kan ikke avvise andre kandidater som gruppemedlem, såfremt disse har tilgang til gruppens pin-kode, eller pin-kode og passord for passordbeskyttede grupper.

Åpne kandidatstyrte grupper

Den første typen kandidatstyrt gruppe er åpne grupper der kandidatene lager og blir med i grupper ved hjelp av en firesifret pin-kode. Første gang prøven åpnes får kandidaten beskjed om å lage ny gruppe, eller melde seg på en eksisterende gruppe. Når en kandidat lager en gruppe så blir de automatisk medlem av gruppen. 

Begge valgene her ber om en firesifret pin-kode. Når gruppen skal opprettes så velger kandidaten pin-koden selv.

Så snart gruppen er opprettet og kandidaten har blitt medlem, så kan prøven åpnes. Og nå ser det slik ut før prøven åpnes:Passordbeskyttede kandidatstyrte grupper

Den andre typen kandidatstyrt gruppe er en passordbeskyttet gruppe. Den første delen av å opprette disse er identisk med de åpne gruppene, en firesifret pin-kode trengs for å opprette en gruppe. Når gruppen opprettes så genereres det et passord som kun er tilgjengelig for medlemmer av gruppen. 

Kandidater som vil bli medlemmer i eksisterende grupper trenger både pin-koden og dette passordet. Den som opprettet gruppen må gi dette passordet til kandidater som skal være medlemmer.

Kandidater kan forlate grupper og bli medlem av grupper på samme måte som med åpne grupper, men de trenger passordet til gruppen de vil bli medlem i. 


Når en gruppe opprettes så genereres det et passord på 16 tegn, og det ser nå slik ut før kandidaten åpner prøven:


Klikk på vis passord for å gjøre passordet synlig. I tillegg til passordet får man også valg for å generere nytt passord, og skjule passordet igjen:


Slik ser det ut når man forsøker å bli medlem i en passordbeskyttet gruppe: