Planlagt ekstratid

FORBEREDELSER HOVEDANSVARLIG      
Hvordan legge til planlagt ekstratid for én eller flere kandidater.

Andre språk


Denne artikkelen vil ikke lenger oppdateres. Ny artikkel finnes på support.inspera.com.

Norsk: Legg til ekstratid for kandidater

Engelsk: Add extra time to candidates

Introduksjon

I Inspera Assessment kan alle kandidater bli tildelt planlagt ekstratid. Dette er særlig aktuelt for kandidater som har lovpålagt krav på ekstratid på grunn av eksempelvis allergi, dysleksi, eller diabetes.

MERK

Hvis prøven synkroniseres med FS vil planlagt ekstratid bli administrert i FS. Planlagt ekstratid vil da ikke kunne redigeres i Inspera Assessment.


Hvordan gi en kandidat planlagt ekstratid

I oppsettet av prøven;
1. Åpne kandidatlisten

2. Åpne handlingsmenyen for kandidaten som skal få ekstratid, og deretter Planlagt ekstratid:


3. Du får tre alternativer:

  • Legge til ekstratid: dersom kandidaten allerede har fått ekstratid og du skal legge til ekstratid på toppen av dette, velger du dette alternativet. Har kandidaten f.eks. allerede fått 20 minutter ekstratid, og du skal legge til 15 minutter til, skriv in 15 og klikk Oppdater. Kandidaten har da totalt 35 minutter planlagt ekstratid
  • Trekke fra ekstratid: har kandidaten fått for mye ekstratid, skriv inn antall minutter som skal trekkes fra. 
  • Sett tid: sett den totale planlagte ekstratiden kandidaten skal få. Har kandidaten allerede fått ekstratid overstyres den av antall minutter du setter her


4. Ønsket ekstratid er nå angitt: