Terskelverdier

FORBEREDELSER HOVEDANSVARLIG      
Hvordan terskelverdier blir generert automatisk, og hvordan de kan redigeres.

Denne artikkelen vil ikke lenger oppdateres. Ny artikkel finnes på support.inspera.com.

Norsk: Terskelverdier for hovedansvarlig

Engelsk: Threshold levels for planners 


Bruk av terskelverdier innebærer at sensorene setter poeng på hvert spørsmål, i motsetning til del-karakterer. Basert på det totale antall poeng oppnådd av en kandidat, terskelverdiene og karakterskalaen, blir en totalkarakter automatisk foreslått av Inspera Assessment. Sensoren kan lett overstyre den automatisk foreslåtte karakteren.


Introduksjon

Når en prøve har minst én automatisk vurdert oppgave, vil systemet automatisk foreslå terskelverdier basert på valgte karakterskala, og høyest mulige poengsum i oppgavesettet.
Terskelverdiene er generert basert på følgende generelle verdier:

 • For å få A du må ha besvart minst 83% riktig
 • For å få B du må ha besvart minst 66% riktig
 • For å få C du må ha besvart minst 50% riktig
 • For å få D du må ha besvart minst 33% riktig
 • For å få E du må ha besvart minst 16% riktig
 • Hvis har mindre enn 16% av besvarelsen riktig får du en F

Terskelverdier kan også bli brukt i manuelt vurderte prøver, for eksempel for å gjøre vurderingsprosessen enklere.

Viktige momenter å være klar over ved bruk av terskelverdier:

 • Terskelverdier aktiveres automatisk hvis prøven har minst én automatisk vurdert oppgave
 • For prøver med kun manuelt vurderte oppgaver må terskelverdiene aktiveres av Hovedansvarlig
 • Om terskelverdier for prøver med kun manuelt vurderte oppgaver skal bli brukt eller ei avgjøres i planleggingsfasen
 • Terskelverdier for manuelt vurderte oppgaver kan aktiveres eller deaktiveres fram til vurderingen har startet, men ikke etter.
 • Terskelverdiene kan endres fra vurderingen åpner og helt frem til felles vurdering er godkjent. 
  • Hvis terskelverdiene endres i felles vurdering så starter sensorene på nytt i individuell vurdering. 


Sette/endre terskelverdier i prøveoppsettet

I prøvens oppsett, gå til steget Vurderingsinnstillinger i bunnmenyen:

I eksempelet over, der maksimal score på testen er 90 poeng, får kandidaten en A hvis hun scorer mer enn 75 poeng, en B hvis hun scorer mellom 60 og 74 poeng, og så videre.

Det er i denne visningen mulig å endre terskelverdiene ved å endre verdiene i Fra poeng-kolonnen:

Endring av terskelverdier etter at vurderingen har startet

Etter at prøven er aktivert kan terskelverdiene fremdeles endres. Man går da til fanen Vurdering (1), og velger den aktuelle prøven (2):


3. Scroll ned til overskriften Detaljer, ekspandér denne og velg Rediger i kandidatliste:


4. Velg lenken Rediger oppe til høyre:


Du vil nå få dette redigeringsvinduet:

5. Du kan endre innslagspunktene for karakterene ved å endre verdiene i kolonnen Fra poeng.
6. Hvis du ønsker å tilbakestille til standardinnstillinger, trykker du på lenken Tilbakestill
7.
Avslutt med å trykke Oppdater 


Tips:

En sensor kan også endre terskelverdier fra kandidatlisten: