Låne-PC med SEB

FORBEREDELSER HOVEDANSVARLIG      
Hurtigguide for å klargjøre reserve-datamaskiner for skoleeksamener


Introduksjon

Hvis en kandidats egen datamaskin av en eller annen grunn ikke skulle fungere under en prøve, er det nødvendig å ha låne-pcer tilgjengelig som backup.

Klargjøring av låne-PC

  1. Før du velger PC, gjør deg kjent med Systemkravene for maskinvare.
  2. Installer Safe Exam Browser