Verktøy på eksamensdagen

Search
 

 

Administrere en aktiv prøve

Hvordan administrere en aktiv prøve

Åpne for ny innlevering (kandidat)

Tillat kandidat å redigere sin besvarelse etter levering/prøvens sluttid ved å åpne for ny innlevering

Endre ekstratid ifm hendelse

Hvordan gi kandidater ekstratid ved uforutsette hendelser under en prøve.

Flagging av kandidater

Forlate SEB med hendelsespassord

Rutine for hvordan hjelpe kandidater med å forlate SEB.

Frita kandidat fra SEB

Hvordan tillate at kandidater bruker en annen nettleser enn SEB.

Lagre besvarelse som fil

Prosedyre for å laste ned besvarelser fra SEB når en kandidat har mistet internettforbindelsen.

Laste opp offline besvarelse

Hvordan laste opp besvarelser som er lokalt lagret. For kandidater permanent har mistet sin internettilkobling.

Legge fil til besvarelse

Hvordan legge til en fil til kandidatens besvarelse. Filen vil bli tilgjengelig for sensor som et supplement til den ordinære besvarelsen.

Levere blankt

Alternativer for å levere blankt

Logge på SEB på nytt, med hendelsespassord

Hvordan benytte hendelsespassord ved bruk av Safe Exam Browser.

Min side

Vær oppdatert på viktige hendelser som oppstår i løpet av en prøve.

Monitor

Få sanntids-informasjon om prøvegjennomføringen

Pause for kandidater

Midlertidig pause i kandidatens tilgang til å redigere i pågående prøve

Sende meldinger til kandidater

Hvordan sende meldinger til én eller flere kandidater mens prøven pågår.

Trekke kandidat fra prøve

Hvordan en kandidat kan trekke seg fra en prøve (i SEB).

Visuell inspeksjon

Hva man bør se etter når man gjør en visuell inspeksjon av en kandidat