Hendelseslogg

RESSURS HOVEDANSVARLIG ADMIN IT STEDSANSVARLIG EKSAMENSVAKT   Hold orden på viktige hendelser i prøver, oppgavesett og i organisasjonens arbeidsflyt.

Andre språkHendelsesloggen holder orden på viktige hendelser i prøver, oppgaver, oppgavesett, i tillegg til hendelser i systemet som sådan. Loggen forbedrer institusjonens arbeidsflyt og informasjonssikkerhet, samt at den gir Hovedansvarlig full oversikt - uavhengig av antall prøver, steder og bidragsytere.

Tips:

Alle roller kan abonnere på /wiki/spaces/NO/pages/72155413 for alle typer hendelser i loggen.


Hele loggen


Hendelsestyper synlig i Logg per rolleHovedansvarligForfatterEksamensvaktSensor
PrøverEn ny FS-prøve blir opprettet(tick)


En ny prøve blir opprettet(tick)


Bidragsyter lagt til(tick)


Bidragsyter fjernet(tick)


Prøve aktivert(tick)


Prøve deaktivert(tick)


Prøve endret til gruppelevering(tick)


Prøve endret til individuell levering(tick)


En kandidatgruppe ble opprettet(tick)


En kandidatgruppe ble fjernet(tick)


En kandidat ble lagt til en gruppe(tick)


En kandidat ble fjernet fra en gruppe(tick)


Endret navn på prøve(tick)


Sluttid for prøve endret(tick)


Starttid for prøve endret(tick)


Oppgavesett endret(tick)


Prøve åpnet for sen levering(tick)


Prøve lukket for sen levering(tick)


Sensorveiledning lagt til


(tick)
Stavekontroll aktivert for kandidat(tick)(tick)

Stavekontroll deaktivert for kandidat(tick)(tick)

Åpnet for ny innlevering for kandidat(tick)


Resultatside på prøve aktivert for kandidater
(tick)

Resultatside på prøve deaktivert for kandidater
(tick)

Lukket for ny innlevering for kandidat(tick)


Kommisjon (sensur) angitt for kandidat(tick)


Offline levering for kandidat lastet opp(tick)


Fil lagt ved for kandidat(tick)


Kandidat unntatt fra sikker nettleser (SEB)(tick)


Insident ekstratid redigert for kandidat(tick)


Fil fjernet fra kandidats besvarelse(tick)


Ekstratid satt(tick)


Kommisjon opprettet(tick)


Kommisjon fjernet(tick)


Kandidater gitt tilgang til egen besvarelse

(tick)


Kandidaters tilgang til egen besvarelse deaktivert(tick)


Navn på kommisjon endret(tick)


Sensor lagt til kommisjon(tick)


Kandidat lagt til kommisjon(tick)


Sensor fjernet fra kommisjon(tick)


Kandidat flyttet til kommisjon(tick)


Prøve synkronisert med FS(tick)


Prøve koblet fra FS(tick)


FS-synkronisering feilet(tick)


VurderingSensor godkjenner egen vurderingSensor godkjente felles vurdering(tick)


Godkjenning av sensur tilbakestilt(tick)

(tick)
Terskelverdier blir redigert(tick)

(tick)
Karakter gitt(tick)

(tick)
Poeng gitt(tick)

(tick)
Kandidaten skal ha begrunnelse(tick)

(tick)
Kandidaten skal ikke ha begrunnelse(tick)

(tick)
Utkast til begrunnelse opprettet(tick)

(tick)
Begrunnelse klar til å sendes(tick)

(tick)
Begrunnelse sendt til kandidat(tick)

(tick)
Begrunnelse lest av kandidat(tick)

(tick)
OppgaverNye revisjoner av oppgave og oppgavesett blir  lagret
(tick)

Oppgave eller oppgavesett blir delt
(tick)

Oppgave eller dokument blir kopiert(tick)


Oppgavesett ble kopiert(tick)


PåminnelserEn prøve åpner i morgen(tick)
(tick)
En prøve slutter i morgen(tick)
(tick)
En prøve åpner om to dager
(gjelder kun prøver med oppgavesett aktivert)

(tick)

En prøve åpner i morgen, men er ikke aktivert ennå

(tick)


En prøve som ble avsluttet i går er ikke klar for sensur ennå

(tick)


En prøve hvor sensur kan starte i morgen


(tick)
En prøve hvor sensur kan starte om én uke


(tick)
Vurderingsfrist utløpt(tick)


SystemhendelserEn kommisjon har fullført vurdering

(tick)


Alle kommisjonene på en prøve har fullført vurdering

(tick)


Et virus har blitt oppdaget i en opplastet fil. NY

(tick)