Dra og Slipp

FORBEREDELSER  FORFATTER     

Denne artikkelen vil ikke lenger oppdateres. Ny artikkel finnes på support.inspera.com.

Norsk: Oppgavetype dra og slipp

Engelsk: Question type Drag and drop


Automatisk vurdering. Besvares ved å dra og slippe tekst eller bilder

Andre språk


Introduksjon

Dra og slipp er en oppgavetype der draområder skal dras til forhåndsdefinerte slippområder. Draområdene kan bestå av bilder og/eller tekst. Slippområdene kan legges på et bakgrunnsbilde, eller som et eget felt. 

Dra og slipp oppgaver er automatisk vurderte. Oppgaveforfatter definerer riktige svar, og poeng per riktige og gale svar. 

Slik gjør du

For å koble sammen dra- og slippområder:

 1. Klikk på draområdet som skal kobles til et slippområde. En blå ramme vises rundt det valgte draområdet. 
 2. Klikk på slippområdet som skal kobles til det valgte draområdet. Ett draområde kan kobles til ett eller flere slippområder.
 3. Koblingen opprettes og vises som en grønn linje mellom dra- og slippområdene. Når den grønne linjen er synlig, kan koblingen fjernes ved å klikke på slippområdet. Klikk igjen for å legge til. 
 4. Klikk utenfor dra- og slippområdene for å fjerne fokuset fra draområdet. Alle områdene med tilhørende koblinger blir da synlig. 
 5. Repeter denne prosessen til alle dra- og slippområder er lagt til og koblet sammen. 
 6. Forhåndsvis og test oppgaven.

Generelle valg for oppgaven

 1. Poeng: Angi poeng for riktig og feil svar. Merk, en kandidat oppnår "poeng for ubesvart" om oppgaven i sin helhet er ubesvart (ingen draområder er flyttet på). En innstilling for denne oppgavetypen er "Anse spørsmål som ubesvart hvis alle dra-objekter ligger utenfor definerte slippområder". Hvis dette er valgt, og ingen draområder er plassert i slippområder vil kandidatene oppnå poengsummen angitt i "poeng for ubesvart"
 2. Hovedillustrasjon: Last opp et bilde eller en embedkode som hovedillustrasjon til oppgaven. Les mer
 3. PDF-dokument: Legg til et PDF-dokument til oppgaven. Dokumentet er ikke synlig i redigeringsmodus. Forhåndsvis oppgaven for å se at den vises riktig. Les mer
 4. Etiketter: Legg til meta-data på spørsmålet, som emnekode, tema eller læringsmål. Les mer

Spesifikke valg for denne oppgavetypen

Klikk på det interaktive elementet (kandidatens svarområde) for å vise disse alternativene i høyrepanelet. 

 1. Instruksjon: Skriv en forklarende tekst eller bruk den forhåndsdefinerte teksten
 2. Bakgrunn: Legg til et bakgrunnsbilde (jpg, png eller svg). Dra- og slippområdene plasseres på dette bildet. Anbefalt format er 620x502 
 3. Draområder: Legg til tekst eller bilde som draområde. Bilder justeres automatisk ift. størrelsen på draområdet, men det er anbefalt at bildestørrelsen er så nær den faktiske størrelsen på draområdet som mulig 
 4. Slippområder: Legg til slippomdråde. Det behøver ikke være like mange slippområder som draområder
 5. Innstillinger: 
  1. Lås til rutenettet i redigering: Rutenettet gjør det enklere for oppgaveforfatter å sette opp dra- og slippområdene. Rutenettet er ikke synlig for kandidatene
  2. Fri plassering av draområder: Når dette er valgt plasseres draområdet akkurat der kandidatene setter det. Er det ikke valgt, snappes draområdet på plass i slippområdet om det er plassert mer enn 50% innenfor. 
  3. Marker slippområder: Slippområdene blir synlige for kandidatene. Et alternativ er å bruke bakgrunnsbilde for å angi slippområdene
  4. Anse spørsmål som ubesvart hvis alle dra-objekter ligger utenfor definerte slippområder: Hvis kandidaten ikke plasserer draområdet i et slippområde anses det som ubesvart. Merk, alle draområder må anses som ubesvart for at oppgaven i sin helhet skal anses som ubesvart
  5. Høyde på interaksjonen (standard er 400 piksler): I tilfeller der høyden må økes for å få plass til flere slippområder er det anbefalt å forhåndsvise og teste grundig for å sikre en god brukeropplevelse for kandidatene.