FORBEREDELSER  FORFATTER     

Denne artikkelen vil ikke lenger oppdateres. Ny artikkel finnes på support.inspera.com.

Norsk: Oppgavetype langsvar

Engelsk: Question type Essay


Manuell vurdering. Besvares ved å skrive en tekst

Andre språk


Tips

Se på "Er du kjent med teksteditoren" for studenter for å se hvilke valg de har i en langsvarsoppgave og hvordan det ser ut.

Introduksjon

Langsvar er en oppgavetype der kandidaten svarer ved å skrive en tekst i teksteditoren. Typisk essay-oppgaver på skoleeksamen. 

Langsvarsoppgaver er manuelt vurderte. Sensor leser besvarelsen og setter poeng/delkarakter manuelt. 

Slik gjør du

 1. Skriv inn oppgaveteksten der det står "Erstatt denne teksten med din oppgavetekst..."
 2. Om ønskelig, legg til andre valg for oppgaven. Se under
 3. Forhåndsvis oppgaven

Generelle valg for oppgaven

 1. Poeng
  1. Angi maksimum poengsum kandidatene kan oppnå på oppgaven. Dersom oppgavesettet kun består av manuelt vurderte oppgaver, er det valgfritt om sensor skal sette poeng eller delkarakter per oppgave. Dette valget tas av hovedansvarlig for prøven. 
  2. Nivå og kriterier
 2. Sensorveiledning
 3. Hovedillustrasjon: Last opp et bilde eller en embedkode som hovedillustrasjon til oppgaven. Les mer
 4. PDF-dokument: Legg til et PDF-dokument til oppgaven. Dokumentet er ikke synlig i redigeringsmodus. Forhåndsvis oppgaven for å se at den vises riktig. Les mer
 5. Etiketter: Legg til meta-data på spørsmålet, som emnekode, tema eller læringsmål. Les mer

Spesifikke valg for denne oppgavetypen

Klikk på det interaktive elementet (kandidatens svarområde) for å vise disse alternativene i høyrepanelet. 

 1. Instruksjon: Skriv en forklarende tekst eller bruk den forhåndsdefinerte teksten
 2. Tekstfelthøyde: Spesifiser høyden på tekstfeltet etter hvor mange linjer som skal vises for kandidatene. Velg Utvid automatisk om feltet skal utvides og minskes automatisk etter hvor mange linjer kandidatene har skrevet. Feltet blir ikke mindre enn Antall linjer brødtekst
 3. Innstillinger: 
  1. Bruk ren tekst: Velg dette om kandidatene ikke skal ha tilgang til rik tekst formatering
  2. Begrens antall tillatte ord: Definer maksimum antall ord kandidatene får skrive. Grensen vil være synlig for kandidatene og de får beskjed når de har nådd maksimum