FORBEREDELSER  FORFATTER     

Denne artikkelen vil ikke lenger oppdateres. Ny artikkel finnes på support.inspera.com.

Norsk: Oppgavetype - Feltvalg

Engelsk: Question type Hotspot

Automatisk vurdering. Besvares ved å klikke på et felt i et bilde

Andre språk


Introduksjon

Feltvalg er en oppgavetype der kandidatene, basert på gitte instruksjoner, skal angi svaret sitt ved å klikke på et bestemt sted på et bilde eller en illustrasjon. Det er mulig å klikke hvor som helst på bildet, og valget vises som et kryss. 

Feltvalgoppgaver er automatisk vurderte. Oppgaveforfatter definerer riktig svar, og angir poeng per riktig og feil svar. 

Slik gjør du

For å definere feltvalgområder:

 1. Klikk på det interaktive elementet (der det står klikk i bildet) for å få opp valgene for denne oppgavetypen
 2. Velg Bakgrunn og last opp et bakgrunnsbilde
 3. Velg Feltvalgområder og legg til ønsket antall områder
 4. Feltvalgområde 1 er automatisk satt som riktig svar (indikert ved grønn sirkel ved siden av 1-tallet). Marker et annet tall for å endre riktig svar
 5. Feltvalgområdene kan flyttes ved å dra og slippe dem. Størrelsen endres ved å klikke nederst i høyre hjørne og dra det til ønsket størrelse 
 6. Angi andre valg for oppgaven etter ønske. Se under

Generelle valg for oppgaven

 1. Poeng: Angi poeng for riktig og feil svar. Merk, en kandidat oppnår "poeng for ubesvart" om oppgaven i sin helhet er ubesvart (kandidaten ikke har klikket). En innstilling for denne oppgavetypen er "Anse som ubesvart utenfor definerte feltvalgområder". Hvis dette er valgt, og kandidaten har plassert krysset utenfor feltvalgområdene, vil kandidatene oppnå poengsummen angitt i "poeng for ubesvart"
 2. Hovedillustrasjon: Last opp et bilde eller en embedkode som hovedillustrasjon til oppgaven. Les mer
 3. PDF-dokument: Legg til et PDF-dokument til oppgaven. Dokumentet er ikke synlig i redigeringsmodus. Forhåndsvis oppgaven for å se at den vises riktig. Les mer
 4. Etiketter: Legg til meta-data på spørsmålet, som emnekode, tema eller læringsmål. Les mer

Spesifikke valg for denne oppgavetypen

Klikk på det interaktive elementet (kandidatens svarområde) for å vise disse alternativene i høyrepanelet. 

 1. Instruksjon: Skriv en forklarende tekst eller bruk den forhåndsdefinerte teksten
 2. Bakgrunn: Legg til et bakgrunnsbilde (jpg, png eller svg). Feltvalgsområdene plasseres på dette bildet. Anbefalt format er 620x400 
 3. Feltvalgområder: Legg til ønsket antall feltvalgområder og marker riktig svar.
 4. Innstillinger:
  1. Marker feltvalgmråder: Feltvalgområdene blir synlige for kandidatene. Et alternativ er å bruke bakgrunnsbilde for å angi feltvalgområdene
  2. Anse som ubesvart utenfor definerte feltvalgområder: Hvis kandidaten plasserer krysset utenfor feltvalgområdene anses oppgaven som ubesvart
  3. Høyde på interaksjonen (standard er 400 piksler): I tilfeller der høyden må økes for å få plass til flere feltvalgområder er det anbefalt å forhåndsvise og teste grundig for å sikre en god brukeropplevelse for kandidatene