FORBEREDELSER  FORFATTER     
Ikke vurdert. Brukes til å gi kandidatene informasjon

Andre språk


Denne artikkelen vil ikke lenger oppdateres. Ny artikkel finnes på support.inspera.com.

Norsk: Oppgavetype dokument

Engelsk: Question type Document

Introduksjon

Dokument brukes til å gi informasjon til kandidatene. Dokument inneholder ikke noe svarområde for kandidatene, og er dermed ikke en oppgavetype som vurderes av sensor.

Et bilde eller en embedkode kan legges til som Hovedillustrasjon til dokumentetLes mer. Det kan ikke legges inn pdf i  dokumenter.

I navigeringslinjen til kandidatene markeres dokument med en blå strek over bokstaven i (info):

Dokument er ikke et spørsmål, og legger seg derfor ikke i spørsmålsbanken. Ønsker du å gjenbruke dokument, opprett et spørsmålssett med dokument i, og bruk dette som en "mal" ved å kopiere dette.