Flervalg (flere svar)

FORBEREDELSER  FORFATTER     

Denne artikkelen vil ikke lenger oppdateres. Ny artikkel finnes på support.inspera.com.

Norsk: Oppgavetype flervalg (flere svar)

Engelsk: Question type Multiple response

Automatisk vurdering. Kandidatene kan velge flere riktige alternativer

Andre språk


Introduksjon

Flervalg (flere svar) er en oppgavetype der kandidatene blir presentert med flere alternativer der flere kan være korrekt. I motsetning til flervalg (ett svar) kan kandidatene her velge flere alternativer. 

Flervalg (flere svar) er en automatisk vurdert oppgavetype. Oppgaveforfatter definerer riktig(e) svar, og angir poeng for riktig og feil svar. 

Slik gjør du

For å definere riktige alternativer:

 1. Klikk på det interaktive elementet (kandidatens svarområde) for å få opp valgene for denne oppgavetypen i høyrepanelet
 2. Klikk Alternativer. Legg til eller fjern alternativer til ønsket antall alternativer gjenstår 
 3. Oppdater teksten for hvert alternativ. Konverter til rik tekst om ønskelig
 4. Riktig svar er angitt av grønn avhuking til venstre for alternativene. Husk å huke av for alle riktige svar! 
 5. Angi andre valg for oppgaven etter ønske. Se under

Generelle valg for oppgaven

 1. Poeng: Angi poeng for riktig og feil svar, eller velg poeng per alternativ (disse settes under Alternativer)
 2. Hovedillustrasjon: Last opp et bilde eller en embedkode som hovedillustrasjon til oppgaven. Les mer
 3. PDF-dokument: Legg til et PDF-dokument til oppgaven. Dokumentet er ikke synlig i redigeringsmodus. Forhåndsvis oppgaven for å se at den vises riktig. Les mer
 4. Etiketter: Legg til meta-data på spørsmålet, som emnekode, tema eller læringsmål. Les mer

Spesifikke valg for denne oppgavetypen

Klikk på det interaktive elementet (kandidatens svarområde) for å vise disse alternativene i høyrepanelet. 

 1. Instruksjon: Skriv en forklarende tekst eller bruk den forhåndsdefinerte teksten
 2. Alternativer: Legg til alternativene kandidatene skal velge mellom og angi riktig svar.  
 3. Innstillinger:
  1. Alternativer i tilfeldig rekkefølge: Velg om alle kandidater skal se alternativene i samme rekkefølge eller om de skal vises i tilfeldig rekkefølge for kandidatene