Sant / usant

FORBEREDELSER  FORFATTER     
Automatisk vurdering. Besvares ved å velge enten sant eller usant

Denne artikkelen vil ikke lenger oppdateres. Ny artikkel finnes på support.inspera.com.

Norsk: Oppgavetype - Sant/Usant

Engelsk: Question type True/False

Andre språk


Introduksjon

Sant/usant er en oppgavetype der kandidatene skal velge om et utsagn i oppgaveteksten er sann/usann. Denne oppgavetypen er lik flervalg (ett svar), men kandidatene blir her presentert med kun to alternativer.

Sant/usant er en automatisk vurdert oppgavetype. Oppgaveforfatter definerer riktig svar, og angir poeng for riktig og feil svar.  

Slik gjør du

For å definere riktig alternativ:

 1. Klikk på det interaktive elementet (kandidatens svarområde) for å få opp valgene for denne oppgavetypen i høyrepanelet
 2. Klikk Alternativer. Sant og Usant blir automtaisk foreslått som alternativer, men denne teksten kan endres. Konverter til rik tekst om ønskelig
 3. Riktig svar er angitt av den grønne sirkelen til venstre for alternativet. Husk å ha riktig svar markert!
 4. Angi andre valg for oppgaven etter ønske. Se under

Generelle valg for oppgaven

 1. Poeng: Angi poeng for riktig og feil svar, eller velg poeng per alternativ (disse settes under Alternativer)
 2. Hovedillustrasjon: Last opp et bilde eller en embedkode som hovedillustrasjon til oppgaven. Les mer
 3. PDF-dokument: Legg til et PDF-dokument til oppgaven. Dokumentet er ikke synlig i redigeringsmodus. Forhåndsvis oppgaven for å se at den vises riktig. Les mer
 4. Etiketter: Legg til meta-data på spørsmålet, som emnekode, tema eller læringsmål. Les mer

Spesifikke valg for denne oppgavetypen

Klikk på det interaktive elementet (kandidatens svarområde) for å vise disse alternativene i høyrepanelet. 

 1. Instruksjon: Skriv en forklarende tekst eller bruk den forhåndsdefinerte teksten
 2. Alternativer: Endre teksten på de to alternativene kandidatene skal velge mellom om ønskelig og angi riktig svar.  
 3. Innstillinger:
  1. Alternativer i tilfeldig rekkefølge: Velg om alle kandidater skal se de to alternativene i samme rekkefølge eller om de skal vises i tilfeldig rekkefølge for kandidatene