Fyll inn tekst

FORBEREDELSER  FORFATTER     

Denne artikkelen vil ikke lenger oppdateres. Ny artikkel finnes på support.inspera.com.

Norsk: Oppgavetype fyll inn tekst

Engelsk: Question type Text entry

Automatisk vurdering. Besvares ved å fylle inn et ord eller en kort setning

Andre språk


Introduksjon

Fyll inn tekst er en oppgavetype der kandidaten skal fylle inn ett ord eller en kort setning i et tekstfelt. Riktig svar kan være ett ord eller flere ord i riktig rekkefølge. Interaksjonselementet er begrenset til 50 tegn.

Fyll inn tekst er en automatisk vurdert oppgavetype. Oppgaveforfatter definerer riktig(e) svar, og angir poeng for riktig og feil svar. 


Slik gjør du

For å definere riktig(e) svar:

 1. Klikk på det interaktive elementet (kandidatens svarområde) for å få opp valgene for denne oppgavetypen i høyrepanelet
 2. Klikk RIktige svar. Legg inn riktig(e) svar. Typisk ett eller to ord da kandidaten får feil svar om kun ett tegn er feil plassert i forhold til svaret. Flere riktige svar kan legges til. For lengre svar er det anbefalt å bruke langsvarsoppgaver eller tekstfelt, fyll inn tekst tillater maksimalt 50 tegn.
 3. Klikk Innstillinger for å definere om man skal skille mellom store og små bokstaver, hvorvidt man skal ta hensyn til mellomrom i teksten (whitespace) og definere feltbredde (størrelsen på tekstfeltet). Bortsett fra dette må kandidaten svare akkurat det som definert som riktige svar for å få poeng. 
 4. En oppgave kan bestå av ett eller flere interaktive elementer (tekstfelt). For å sette inn flere elementer, velg Sett inn element. Hvert element kan ha ett eller flere riktige alternativer.  

 5. Angi andre valg for oppgaven etter ønske. Se under

Generelle valg for oppgaven

 1. Poeng: Angi poeng for riktig og feil svar
 2. Hovedillustrasjon: Last opp et bilde eller en embedkode som hovedillustrasjon til oppgaven. Les mer
 3. PDF-dokument: Legg til et PDF-dokument til oppgaven. Dokumentet er ikke synlig i redigeringsmodus. Forhåndsvis oppgaven for å se at den vises riktig. Les mer
 4. Etiketter: Legg til meta-data på spørsmålet, som emnekode, tema eller læringsmål. Les mer

Spesifikke valg for denne oppgavetypen

Klikk på det interaktive elementet (kandidatens svarområde) for å se disse alternativene i høyrepanelet. 

 1. Riktige svar: Definer riktige svar. Legg til flere riktige svar om svaret f.eks. kan angis på både bokmål og nynorsk
 2. Innstillinger:
  1. Skill mellom store og små bokstaver: Hvis dette er valgt vil den automatiske vurderingsmekanismen kun gi poeng for riktig svar om kandidaten har brukt små/store bokstaver som definert under Riktige svar. F.eks. er Maria riktig svar vil ikke maria gi poeng for riktig svar
  2. Se bort fra mellomrom: Hvis dette er valgt vil mellomrom (" ") fjernes fra kandidatenes svar før det sammenliknes med løsningen  
  3. Feltbredde: Dette er bredden på tekstfeltet kandidaten skal svare i. Dette angir ikke mulig lengde på svaret, men kan gi en indikasjon på hvor langt svaret skal være.