Fyll inn tall

FORBEREDELSER  FORFATTER     

Denne artikkelen vil ikke lenger oppdateres. Ny artikkel finnes på support.inspera.com.

Norsk: Oppgavetype - Fyll inn tall

Engelsk: Question type Numeric entry

Automatisk vurdering. Besvares ved å fylle inn et tall

Andre språk


Introduksjon

Fyll inn tall er en oppgavetype der kandidaten skal fylle inn ett tall i et felt. Riktig svar kan være innenfor et intervall eller ett spesifikt tall. 

Fyll inn tall er en automatisk vurdert oppgavetype. Oppgaveforfatter definerer riktig(e) svar, og angir poeng for riktig og feil svar. 

Slik gjør du

For å definere riktig svar:

 1. Klikk på det interaktive elementet (kandidatens svarområde) for å få opp valgene for denne oppgavetypen i høyrepanelet
 2. Klikk RIktige svar. Skal kandidaten kun få poeng om de skriver et spesifikt tall, skriv dette tallet i både nedre- og øvre grense. Skal de få poeng om de svarer innen et intervall, skriv det laveste tallet i nedre grense og det høyeste tallet i øvre grense. F.eks: Galdhøpiggen er X moh. Skal kandidatene kun få riktig svar om de skriver 2469 skrives dette i begge feltene. Skal de få riktig om de svarer mellom 2400 og 2500 skrives 2400 i nedre grense og 2500 i øvre grense. Alle svar innen intervallet gir da poeng for riktig svar.
 3. Klikk Innstillinger for å definere antall desimaler kandidatene kan fylle inn. 
 4. En oppgave kan bestå av ett eller flere interaktive elementer (tall-felt). For å sette inn flere elementer, velg Sett inn element. Riktig svar settes per element.  

 5. Angi andre valg for oppgaven etter ønske. Se under

Generelle valg for oppgaven

 1. Poeng: Angi poeng for riktig og feil svar
 2. Hovedillustrasjon: Last opp et bilde eller en embedkode som hovedillustrasjon til oppgaven. Les mer
 3. PDF-dokument: Legg til et PDF-dokument til oppgaven. Dokumentet er ikke synlig i redigeringsmodus. Forhåndsvis oppgaven for å se at den vises riktig. Les mer
 4. Etiketter: Legg til meta-data på spørsmålet, som emnekode, tema eller læringsmål. Les mer

Spesifikke valg for denne oppgavetypen

Klikk på det interaktive elementet (kandidatens svarområde) for å se disse alternativene i høyrepanelet. 

 1. Riktige svar: Definer riktig svar. Legg inn ett tall eller et intervall som skal gi poeng for riktig svar.
 2. Innstillinger:
  1. Antall desimaler: Definer hvor mange desimaler kandidatene kan skrive inn 
  2. Feltbredde: Dette er bredden på feltet kandidaten skal svare i. Dette angir ikke mulig lengde på svaret, men kan gi en indikasjon til kandidatene på hvor langt svaret skal være.