Fyll inn matematikk

FORBEREDELSER  FORFATTER     

Denne artikkelen vil ikke lenger oppdateres. Ny artikkel finnes på support.inspera.com.

Norsk: Oppgavetype - Fyll inn matematikk

Engelsk: Question type Math entry

Automatisk vurdering. Besvares ved å fylle inn et matematisk uttrykk

Andre språk


Introduksjon

Fyll inn matematikk er en oppgavetype der kandidatene skal fylle inn et matematisk uttrykk ved bruk av en palett med matematiske symboler. Hvilke symboler som skal være tilgjengelig kan tilpasses hver kunde. Kontakt oss for mer informasjon. 

Fyll inn matematikk er en automatisk vurdert oppgavetype. Oppgaveforfatter definerer riktig(e) svar, og angir poeng for riktig og feil svar. 

 

          


Slik gjør du

For å definere riktig(e) svar:

 1. Klikk på det interaktive området (kandidatens svarområde) for å få opp valgene for denne oppgavetypen i høyrepanelet
 2. Klikk RIktige svar. Legg inn ett eller flere riktige svar ved bruk av symbol-paletten, latex, tall eller tekst. Husk, dette er en automatisk vurdert oppgavetype, så kandidatenes svar må må matche løsningen. 
 3. Klikk Innstillinger for å definere feltbredden (størrelsen på svarfeltet). 
 4. En oppgave kan bestå av ett eller flere interaktive elementer (svarfelt). For å sette inn flere elementer, velg Sett inn element. Hvert element kan ha ett eller flere riktige alternativer.  
 5. Angi andre valg for oppgaven etter ønske. Se under

Generelle valg for oppgaven

 1. Poeng: Angi poeng for riktig og feil svar
 2. Hovedillustrasjon: Last opp et bilde eller en embedkode som hovedillustrasjon til oppgaven. Les mer
 3. PDF-dokument: Legg til et PDF-dokument til oppgaven. Dokumentet er ikke synlig i redigeringsmodus. Forhåndsvis oppgaven for å se at den vises riktig. Les mer
 4. Etiketter: Legg til meta-data på spørsmålet, som emnekode, tema eller læringsmål. Les mer

Spesifikke valg for denne oppgavetypen

Klikk på det interaktive elementet (kandidatens svarområde) for å se disse alternativene i høyrepanelet. 

 1. Riktige svar: Definer riktig svar. Legg inn ett eller flere matematiske uttrykk som skal gi poeng for riktig svar.
 2. Innstillinger:
  1. Feltbredde: Dette er bredden på feltet kandidaten skal svare i. Dette angir ikke mulig lengde på svaret, men kan gi en indikasjon til kandidatene på hvor langt svaret skal være.