Sammensatt

FORBEREDELSER  FORFATTER     
Automatisk vurdering. Kombiner flere oppgavetyper i en oppgave

Denne artikkelen vil ikke lenger oppdateres. Ny artikkel finnes på support.inspera.com.

Norsk: Oppgavetype - Sammensatt

Engelsk: Question type Composite

Andre språk


Introduksjon

Sammensatt er en oppgavetype der oppgaveforfatter kan kombinere flere oppgavetyper i en ved å sette inn forskjellige interaktive elementer. 

Sammensatt er en automatisk vurdert oppgavetype. Oppgaveforfatter definerer riktig(e) svar, og angir poeng for riktig og feil svar. 

Slik gjør du

Oppgavetypene (elementene) som kan kombineres i Sammensatt er:

For å sette inn et nytt element, velg +Sett inn element og velg ønsket oppgavetype: 

De spesifikke valgene for et element er de samme som for et vanlig spørsmål av den typen. Klikk på den relevante oppgavetypen over for å lese mer om hvilke muligheter oppgavetypen gir. 

Generelle valg for oppgaven

  1. Poeng: Angi poeng for riktig og feil svar. Merk, en kandidat oppnår "poeng for ubesvart" om oppgaven i sin helhet er ubesvart (ingen av deloppgavene er besvart). 
  2. Hovedillustrasjon: Last opp et bilde eller en embedkode som hovedillustrasjon til oppgaven. Les mer
  3. PDF-dokument: Legg til et PDF-dokument til oppgaven. Dokumentet er ikke synlig i redigeringsmodus. Forhåndsvis oppgaven for å se at den vises riktig. Les mer
  4. Etiketter: Legg til meta-data på spørsmålet, som emnekode, tema eller læringsmål. Les mer