Filopplasting

FORBEREDELSER  FORFATTER     

Denne artikkelen vil ikke lenger oppdateres. Ny artikkel finnes på support.inspera.com.

Norsk: Oppgavetype - Filopplastning

Engelsk: Question type File upload

Manuell vurdering. Besvares ved å laste opp en fil

Andre språk

Maksimum filstørrelse: 1GB. Kontakt Inspera om det er behov for at kandidatene skal kunne laste opp større filer.

Introduksjon

Fillopplasting er en oppgavetype der kandidatene laster opp sin besvarelse i form av en fil (f.eks Word, Excel, Pdf). Typisk hjemmeeksamen. De fleste filformat støttes, både tekst -lyd og bildefiler. Oppgaveforfatter kan definere hvilke filformat som skal benyttes.

Filopplastingsoppgaver er manuelt vurderte. Sensor leser besvarelsen og setter poeng/delkarakter manuelt. 

Slik gjør du

Vi anbefaler at kandidatene laster opp sin besvarelse i Pdf-format der det er hensiktsmessig. Sensor kan da lese besvarelsen direkte i Inspera, og kan laste ned alle besvarelsene samlet. Laster kandidatene opp Word-filer må sensor laste ned disse per kandidat. For å definere at kandidatene skal laste opp Pdf:

Klikk på det interaktive elementet for å få opp valgene for denne oppgavetypen i høyrepanelet

 1. Klikk Filtyper: 

 2. Som standard instilling er alle filtyper godkjent. Fjern markeringen ved siden av "Alle filtyper"
 3. Klikk på de aksepterte filtypene (.jpg, .png, .pdf, .txt, .doc, .docx)
 4. Velg bort filtypene som ikke skal aksepteres, til kun .pdf gjenstår: 5. Slik vil det se ut for kandidaten:
   - Hvilke filtyper som støttes, samt maks størrelse på er oppgitt slik at kandidatene vet hva slags format som støttes, samt hvor stor filen kan være.Om ønskelig, legg til andre valg for oppgaven. Se under

Generelle valg for oppgaven

 1. Poeng: Angi maksimum poengsum kandidatene kan oppnå på oppgaven. Dersom oppgavesettet kun består av manuelt vurderte oppgaver, er det valgfritt om sensor skal sette poeng eller delkarakter per oppgave. Dette valget tas av hovedansvarlig for prøven. 
 2. Hovedillustrasjon: Last opp et bilde eller en embedkode som hovedillustrasjon til oppgaven. Les mer
 3. PDF-dokument: Legg til et PDF-dokument til oppgaven. Dokumentet er ikke synlig i redigeringsmodus. Forhåndsvis oppgaven for å se at den vises riktig. Les mer
 4. Etiketter: Legg til meta-data på spørsmålet, som emnekode, tema eller læringsmål. Les mer

Spesifikke valg for denne oppgavetypen

Klikk på det interaktive elementet (kandidatens svarområde) for å vise disse alternativene i høyrepanelet. 

 1. Instruksjon: Skriv en forklarende tekst eller bruk den forhåndsdefinerte teksten
 2. Filtyper: Velg hvilke filtyper som skal aksepteres.