FORBEREDELSER  FORFATTER     

Denne artikkelen vil ikke lenger oppdateres. Ny artikkel finnes på support.inspera.com.

Norsk: Oppgavetype - Muntlig
Engelsk: Question type Oral

Manuell vurdering. Oppgaven vises kun for sensor

Andre språk


Introduksjon

Muntlig er en oppgavetype som vurderes i sanntid mens kandidaten besvarer sin muntlige/praktiske eksamen. Oppgaveteksten er kun tilgjengelig for sensor. 

Muntlig-oppgaver er manuelt vurderte. Sensor hører på besvarelsen og setter poeng/delkarakter manuelt. 

Slik gjør du

For å sette opp en muntlig eksamen:

  1. Oppgaveteksten til muntlige oppgaver er gjerne spørsmålene som skal stilles til kandidaten. Eventuelt emner kandidaten skal ha dekket for å oppnå en gitt poengsum/karakter
  2. Opprett et oppgavesett til Muntlig/praktisk eksamen
  3. Opprette muntlig prøve (NB! Krever hovedansvarlig-rettigheter)

Generelle valg for oppgaven

  1. Poeng: Angi maksimum poengsum kandidatene kan oppnå på oppgaven. Dersom oppgavesettet kun består av manuelt vurderte oppgaver, er det valgfritt om sensor skal sette poeng eller delkarakter per oppgave. Dette valget tas av hovedansvarlig for prøven. 
  2. Hovedillustrasjon: Last opp et bilde eller en embedkode som hovedillustrasjon til oppgaven. Les mer
  3. PDF-dokument: Legg til et PDF-dokument til oppgaven. Dokumentet er ikke synlig i redigeringsmodus. Forhåndsvis oppgaven for å se at den vises riktig. Les mer
  4. Etiketter: Legg til meta-data på spørsmålet, som emnekode, tema eller læringsmål. Les mer