Opprette Ladok-prøve

FORBEREDELSER HOVEDANSVARLIG      

Andre språk


Introduksjon

Ladok er felles studieadministrativt system i Sverige og tilsvarer norske FS. Informasjon slik som prøvenavn, prøvekode, starttid for prøve og normert sluttid samt kandidater importeres fra Ladok til Inspera Assessment. 

1 Skapa Ladok-prov

Logg inn i Inspera og velg modulen "Prov" i toppmenyen. Velg "Skapa nytt prov" og velg Ladok i nedtrekksmenyen.

Lister over prøver som er overført til Inspera Assessment vises i oversikten. Velg prøven som skal opprettes i listen ved å klikke på den, og klikk så på "Create test". Merk at prøver som har status "Already synced" er allerede opprettet som prøve i Inspera Assessment og kan ikke velges på nytt.

Prøven er nå opprettet og informasjon om prøven importeres fra Ladok. Følgende felter overføres:

 • Prøvenavn
 • Prøvens starttid 
 • Normert sluttid
 • Prøvekode
 • Vurderingstype
 • Emnekode
 • Kandidat-ID

På toppen av siden med informasjon om prøven vises informasjon om at testen er synkronisert med Ladok:

Sist oppdatert for feks. 8 dager siden er tidspunktet for når siste oppdatering av informasjonen fra Ladok til Inspera Assessment ble gjort. Prøven synkroniseres automatisk med Ladok hver halvtime. Hvis det er gjort endringer for gjeldende prøve i Ladok etter siste oppdatering til Inspera Assessment, hentes endringene over. Prøven kan også synkroniseres ved å klikke på "Uppdatera nu". 

2 Upplägg


Felter som importeres fra Ladok er grået/inaktiv og kan ikke endres i Inspera Assessment. For å oppdatere feltene må Ladok oppdateres og deretter synkroniseres informasjonen automatisk eller ved å klikke på "Uppdatera nu".


Klikk på "Redigere" for å administrere kandidatene som er overført fra Ladok

Kandidatene importeres automatisk fra Ladok. Hvorvidt stavekontroll skal være tilgjengelig for alle kandidater bestemmes i forrige steg, dvs. Upplägg. I dette steget kan stavekontroll slås av/på for den enkelte kandidat.

Alternativ:

1) Generelle inställningar
Her velger du om det skal være muntlig/praktisk prøve og om det skal være automatisk innlevering

2) Säkerhet
Her velges det om det skal være en skoleeksamen med sikker nettleser (SEB) og/eller Lockdown for Chromebooks. Når dette gjøres, settes også hendelsespassord, samt at en firesifret pinkode blir opprettet, som skal brukes av stuidentene for  å entre prøven med SEB.
Bestilling av plagiatrapport, ID-kontroll og Dagspassord. Dagspassord brukes når det er ønske om at studentene må taste inn et passord for å få åpnet prøven. Dette passordet gis da ut minuttene før prøven starter. NB: Ved skoleeksamen med SEB, brukes ikke Dagspassord. 

3) Provdag
Her er valget for å aktivere Stavekontroll og Dekativere tegneverktøy i teksteditoren i langsvarsoppgaver.

4) Efter provet
Tilgang til besvarelse:
Ved å gi tilgang til besvarelse, vil det gis ytteligere 3 eller 4 valg.

For å få tilgang til Tillatt at kandidater kvitterer ut sin egen besvarelse, den må aktiveres på markedsplassen. Dette kan bestilles av Service Desk


1) Denne gir studentene kun tilgang til besvarelsen når de er i sikker nettleser. Om du velger dette, fordrer det at du også har valgt 3) umiddelbar tilgang etter levering. Studentene har bare tilgang til besvarelsene mens de er i den aktive SEB-sesjonen. Om de logger ut, vil de ikke ha tilgang til besvarelsen, da de ikke har mulighet til å logge på SEB igjen.

2) Her får studentene oversikt over hvor de har svart riktig/galt samt totalt antall poeng på en resultatside.

3) Ved å velge dette alternativet, vil studentene få tilgang til besvarelsen rett etter innlevering - før besvarelsen er vurdert.

4) Dette gir studentene mulighet til å kvittere ut sin egen besvarelse fra hele systemet. Studentene får tilgang til å kvittere ut sin besvarelse etter at vurderingen er fullført. 

Resultatside:

Tilgang til sensors kommentarer og riktige svar: Vis sensors kommentarer til kandidater og Dele kommentarene til sensor med kandidater

5) Bedömningsalternativ

Beräkning av totala poäng - gir valget om du skal bruke individuella poeäng/betyg eller sammenslagna poeng.

Bekräftelse av egne betyg.

Bekräftelse av betyg - Alla eller en bedömmare bekräftar


3 Design

Under design, kan den som oppretter prøven se oppgavesettet som studentene ser det. Design inkluderer alle elementer kandidatene vil se under eksamen.

 Sett innstillinger for studentgrensesnittet. Forhåndsvis oppgavesettet med innstillinger som hovedansvarlig kan definere i prøveverktøyet:

 • Skjul navigeringsfelt
 • Deaktiver naviger-tilbake-knapp
 • Vis innholdsfortegnelse
 • Skjul oppgavetittel
 • Oppgavenummerering
  • Alfanumerisk og seksjoner (1a, 1b, 1c...)
  • Numerisk og seksjoner (1.1, 1.2, 1.3...)
  • Sekvensielt (1, 2, 3...)
 • Aktiver flagging
 • Vis maksimum poeng per oppgave

Forhåndsvis på ulike enheter. Se hvordan oppgavens layout fungerer på ulike skjermstørrelser.

Legg merke til at forfatter har satt opp Design fra forfatterverktøyet. Om dette oppsettet endres på, kan det tilbakestilles ved å trykke på lenken: Hent fra oppgavesett.


4 Bedömmningsinnställningar - Betygskala og gränsvärden

Velg hvilken karakterskala (betygskala) som skal benyttes. I de tilfeller hvor oppgavesettet består av ett eller flere automatisk evaluerte spørsmål, må terskelverdier (gränsvärden) benyttes. Hvis det kun er manuelt evaluerte spørsmål, er det valgfritt å benytte gränsvärden. Merk at hvis bedömare skal sette poeng i stedet for karakter på hvert spørsmål, må gränsvärden benyttes. I dette steget kan det også legges til en sensorveiledning (guide for bedömare).

5 Bekräfta innställningar

Når du er ferdig med oppsettet, klikk på "Bekräfta", eller "Aktivera prov", for å gå til neste steg.

I følgende steg oppsummeres overordnet informasjon om testen:

6 Aktivera provet

Testen aktiveres ved å klikke på "Aktivera provet". Les teksten i bekreftelsesvinduet nøye før endelig aktivering bekreftes ved å klikke på "Aktivera provet".

Prøven er nå aktiv og har status "schemalagt".

Mer informasjon om hvordan administrere en prøve som er aktivert finner du her.

7 Legg til medarbetare

Medarbetare kan bli lagt til prøven når som helst i stegene beskrevet over. I øverste høyre hjørne vises en nedtrekksmeny der medarbetare med ulike roller kan legges til. Les mer om hvordan administrere medarbetare her.