ID-kontroll

GJENNOMFØRING HOVEDANSVARLIG STEDSANSVARLIG EKSAMENSVAKT Hvordan identifisere kandidater ved en prøves oppstart.

Andre språk

Denne artikkelen vil ikke lenger oppdateres. Ny artikkel finnes på support.inspera.com.

Norsk: ID-kontroll

Engelsk: ID Check

Verifisering av ID

Avvist identifikasjon forhindrer ikke kandidaten i å levere. Det vil kun registreres som en status i Monitor.


Introduksjon

ID-verifisering i seg selv blir ikke utført i Inspera Assessment. Dette blir gjort ved å manuelt sjekke kandidatens identifikasjon etter at denne har levert sin besvarelse. 
 

Slik gjør du

1. Denne funksjonaliteten aktiveres (av hovedansvarlig) i prøvens oppsett:


Kandidaten leverer

2. Når kandidaten har levert sin besvarelse, vil hun/han få denne beskjeden i sitt dashboard:Dette innebærer at kandidaten ikke får logget ut, eller kan forlate eksamenslokalet før en eksamensvakt har bekreftet hennes/hans identifikasjon.

Verifisering av ID

Når kandidaten har levert, vil dennes status i Monitor bli endret til Levert.
3. Stedsansvarlig eller eksamensvakt må nå manuelt sjekke kandidatens ID, og deretter i bekrefte denne i Monitor:


4. 
Når kandidatens ID er bekreftet i monitor, vil den som utfører dette få en notifikasjon som bekrefter dette:

 

Kandidaten får bekreftelse

5. Etter at kandidatens ID er bekreftet i monitor vil hun/han få denne beskjeden i sitt dashboard:Kandidaten kan nå avslutte og logge ut fra Inspera Assessment.

Når ID blir avvist

Hvis kandidatens identifikasjon av en eller annen grunn ikke skulle bli godkjent av eksamensvakt må dette også registreres.
6. Eksamensvakt eller stedsansvarlig registrerer kandidatens ID som avvist i Monitor:

 

7. Når kandidatens ID er avvist i monitor, vil den som utfører dette få en notifikasjon som bekrefter dette:
 


8. Kandidaten vil få denne beskjeden i sitt Dashboard:

MERK

Kandidatens besvarelse vil fortsatt være levert og lagret i systemet – selv om ID ble avvist. 

Problemstillingen rundt kandidatens identitet vil være en formell sak mellom utdanningsinstitusjonen og kandidaten, og vil ikke håndteres i Inspera Assessment.